app-start-up.jpg

Optimering av förgasare för förnybar gasproduktion

Höganäs är en av världens största producenter av metallpulver som bland annat används till fordonskomponenter. Instalcobolaget App Start-Up har varit delaktigt i att optimera en förgasningsanläggning som producerar ren energigas för produktion av metallpulver.

I Höganäs anläggning på Kullahalvön produceras årligen en större mängd järn- och metallpulver. Pulvret används bland annat vid tillverkning av fordonskomponenter, elmotorer och svetsmaterial. Järnpulvret produceras i egen process där järnmalm reduceras till rent järn med kol vid hög temperatur med värme som skapas genom förbränning av gas.

Hittills har naturgas använts i förbränningsprocessen vilket leder till oönskade utsläpp. Nu har Cortus Energy tagit fram ett sätt att producera syntesgas eller så kallad energigas som är ren och förnybar. Energigasen skapas genom förgasning av biomassa, i form av träflis.

Produktionen har testats i liten skala, i en anläggning i Köping, som nu har skalats upp och provas i industriell skala hos Höganäs. Instalcobolaget App Start-Up har i projektet deltagit i driftsättning och teknisk support vid de båda anläggningarna.

- I det här unika projektet är vårt uppdrag att optimera, injustera och sköta driftsättningen av anläggningen, helt enkelt att supportera och få alla olika processdelarna att fungera ihop. Det är många steg i processen, allt ifrån hur träflis ska torkas på rätt sätt för att kunna förgasas till hur energigasen skapas och i sin tur förbränns för att åstadkomma rätt temperatur på metallpulvret hos Höganäs, säger Johan Löfström, projektledare på App Start-Up.

- På Cortus anläggning i Höganäs har vi anlitat App Start-Up för att utvärdera, förbättra och optimera driften av en ny förgasare av typ WoodRoll. När anläggning står klar kommer den att kunna producera 6 MW ren energigas till Höganäs och ersätta naturgas i deras processer. Vid full drift innebär det en minskning av fossila CO2-utsläpp på 10 000 ton per år, säger Rolf Ljunggren, grundare och vice vd på Cortus Energi.

App Start-Up är ett konsultbolag inom energibranschen och är specialiserat på projektgenomförande och driftsättning av energianläggningar. App Start-Up erbjuder tjänster inom automation, elkonstruktion, elkraft, processtyrning och instrumentering.