Våra tjänster

Start-Up är ett väl etablerat konsultbolag inom energi- och industribranschen. Sedan företaget grundades har vi alltid strävat efter att utvecklas och hitta nya lösningar på våra kunders behov. Från början var Start-Up:s specialitet driftsättning av energianläggningar, men våra kunders behov har idag lett oss fram till fem affärsområden: Automation, Elkonstruktion, Elkraft, Process och Instrument – vilket gör oss unika i branschen.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

  • Projektering
  • Skåpskonstruktion
  • El- och instrumentkonstruktion
  • Kabeldimensionering
  • Framtagning av IO listor som underlag till automationssystem
  • Utbildning av er personal

Automation

Vi erbjuder dig heltäckande service inom design, programmering, driftsättning och felsökning, för att du ska kunna upprätthålla hög prestanda och produktivitet av dina industriella processer.

Om Automation

Elkonstruktion

Vi erbjuder dig heltäckande service i projekt som omfattar elkraft och automation. Inom elkonstruktion hjälper vi dig att upprätthålla hög prestanda och produktivitet av din anläggning.

Om Elkonstruktion

Elkraft

Vi erbjuder dig tjänster och kompletta lösningar inom idriftsättning och provning på din anläggning, med spänningsnivåer upp till 400 kV.

Om Elkraft

Process

Vi har många och återkommande uppdrag med kopplingar till miljön. Där arbetar vi med att minska skadliga utsläpp och öka lönsamheten.

Om Process

Projektledning

Vi har möjlighet att hjälpa er med projektledning inom var och ett av våra fem affärsområden Automation, Konstruktion, Process, Power och Styr & Regler.

Om Projektledning

Instrument

Med vår breda kompetens inom instrumentering och kringutrustning hjälper vi dig med driftsättning, felsökning, förebyggande- och avhjälpande underhåll.

Om Instrument