Start-Up är ett väl etablerat konsultbolag inom energi- och industribranschen. Sedan företaget grundades har vi alltid strävat efter att utvecklas och hitta nya lösningar på våra kunders behov. Från början var Start-Up:s specialitet driftsättning av energianläggningar, men våra kunders behov har idag lett oss fram till fem affärsområden: Automation, Elkonstruktion, Elkraft, Process och Instrument – vilket gör oss unika i branschen.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

  • Projektering
  • Skåpskonstruktion
  • El- och instrumentkonstruktion
  • Kabeldimensionering
  • Framtagning av IO listor som underlag till automationssystem
  • Utbildning av er personal