Dagens energi- och processanläggningar innehåller utrustning som kräver kontinuerlig översyn för att de ska fungera korrekt och med rätt noggrannhet. Med vår breda kompetens inom instrumentering och kringutrustning hjälper vi dig med driftsättning, felsökning, förebyggande- och avhjälpande underhåll.

Våra medarbetare har kunskaper inom de kalibrersystem, som används på den svenska marknaden. Saknas det kalibrersystem erbjuder vi dig vårt eget Beamex-system med tillhörande utrustning och databas.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Kontaktperson

Habib Talani
Affärsområdesansvarig
Instrument
076-147 67 33
habib.talani@start-up.se