Våra drift- och processingenjörer har en gedigen erfarenhet av de flesta typer av energianläggningar. De har en helhetssyn över vilka kompetenser som behövs och i vilka steg dessa ska in vid löpande drift och driftsättning.

Vi har många och återkommande uppdrag med kopplingar till miljön. Där arbetar vi med att minska skadliga utsläpp och öka lönsamheten.

För oss är det viktigt att du känner en trygghet och har process- och anläggningskännedom vid överlämnandet. Din personal ska därför ha rätt kunskap, för att din anläggning ska ha högsta möjliga tillgänglighet.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Kontaktperson
Petter
PETTER SVALLFORS
Affärsområdeschef Process
070-2754118
petter.svallfors@start-up.se