Våra projektledare har många års erfarenhet av att själva arbeta på anläggningar och är därför väl insatta i både ny och äldre teknik och hur arbetet fungerar. De är engagerade och riktigt duktiga inom sitt område och har även en grundläggande kompetens inom alla våra affärsområden. Resultatet blir en person med spetskompetens som enkelt ser vilka övriga resurser som behövs. Projektledarna kan själva, vid behov, bemanna projekten med kollegor från Start-Up.

Vi har möjlighet att hjälpa er med projektledning inom var och ett av våra fem affärsområden Automation, Konstruktion, Process, Power och Styr & Regler.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Kontaktperson

Mats Johnson
VD