E.ON VÄRME, Modernisering av ångturbin, Fjärrvärmereglering

E.ON VÄRME

Uppdrag: Projektledning vid modernisering av ångturbin.

Genomförande: Vid modernisering av G11 på EON:s anläggning i Norrköping Händelö genomfördes utbyte av turbinregulator, säkerhetssystem, magnetisering, fasningsutrustning och fjärrvärmereglering. Start-Up bidrog med projektledning inom anbudsförfrågan, upphandling, genomförande med idrifttagning.