img_6633.jpg
FORTUM VÄRME, KVV 6 VÄRTAVERKET, Ångturbin, Totalentreprenad

FORTUM VÄRME, KVV 6 VÄRTAVERKET

Anläggning: Ångturbin

Uppdrag: Totalentreprenad för ny turbinregulator, magnetisering och fasningsutrustning till ångturbin G2.

Genomförande: Totalentreprenad med projektledare, programmerare, hårdvarukonstruktörer och driftsättning av ny turbinregulator, magnetisering och fasningsutrustning till ångturbin G2 (130 MW el) på Värtaverket i Stockholm. Styrsystem ABB 800xA med ABBs processtationer AC800M och turbinmoduler. Integration mot befintligt 800xA system.