VATTENFALL, Transformatorstation, Lindningskopplarreglering

VATTENFALL

Anläggningstyp: Transformatorstation 70kV/20kV och 40MVA

Uppdrag: Utbyte transformator och transformatorskydd Heby T1 och T2

Genomförande: Uppdraget omfattar signalutcheckning, spänningssättning och provning före och efter idrifttagning av transformatorer T1 och T2 i Heby. Konfigurering och utbyte av transformatorskydd och lindningskopplarreglering av typ ABB