VÄXJÖ ENERGI, Nytt kraftvärmeverk, Instrumentkretsar

VÄXJÖ ENERGI

Anläggning: Nytt kraftvärmeverk, Sandvik 3 en beräknad effekt på 104 MW varav cirka 39 MW el och 65 MW fjärrvärme. Elproduktionen som genereras i turbinen i Sandvik 3 blir cirka 240 miljoner kWh/år, vilket motsvarar cirka 50 000 hushålls årsbehov (med en snittförbrukning på 5 000 kWh/år).

Uppdrag: Utcheckning av instrument och elkretsar

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av att checka ut instrumentkretsar, kontroll av inkoppling enligt underlag och spänningssättning av dessa. Utcheckning av elektriska objekt såsom motorer, ventiler, m.m. ingick också i uppdraget. Efter detta arbete var klart deltog vi vid driftsättningen av anläggningen med felsökning och support till kund och leverantörer.