FORTUM VÄRME, Värtaverket, Kraftvärmeverk

FORTUM VÄRME

Anläggning: Värtaverket

Uppdrag: AU/FU Instrumentavdelningen

Genomförande: Arbetet består av akut underhåll på kraftvärmeverket under driftsäsong. Under revisionsperiod, deltar/leder vi kalibreringsarbetet av instrumentkretsar på de olika KVV och VV på Värtaverket. Även driftsättning av anläggningarna efter revision ingår i uppdraget.