ABB, European Spallation Source, Fältprojektledning

ABB

Anläggning: European Spallation Source

Uppdrag: Fältprojektledning vid nybyggnation av ställverk

Genomförande: Uppdraget omfattar fältprojektledning vid nybyggnation av ställverk för ESS. Planering, byggmöten, avbrottshantering och besiktningar. Samordna montage och provning till genomförande och avslut för övertagande.