img_8715.jpg
E.ON VÄRME, HÄNDELÖVERKET, Totalentreprenad, Pannsäkerhetssystem

E.ON VÄRME, HÄNDELÖVERKET (1)

Uppdrag: Totalentreprenad för nytt pannsäkerhetssystem

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av totalentreprenad med hårdvara, projektledning, elkonstruktion, programmering och driftsättning. Start-up levererade nytt pannsäkerhetssystem till panna 14 på Händelöverket i Norrköping. Styrsystem ABB 800xA med ABBs processtationer AC800M HI, SIL I/O. Integration mot befintligt IFIX system.